Våra kompetenser

Våra kompetenser, behörigheter och certifieringar gör att vi följer de rekommendationer, krav och riktlinjer som ställs av Arbetsmiljöverket och deras författningssamling (AFS) i enlighet med den typen av tjänster vi erbjuder.

Det gör också att du som kund kan känna dig trygg i att vi alltid följer de standarder, riktlinjer och rekommendationer som finns inom vår bransch.

Vi har i dagsläget följande dokumenterade kompetenser, behörigheter och certifieringar...

Motorsåg

A, B, C, D, E, certifierad enligt Säker Skogs riktlinjer.

Instruktör och examinator för Motorsågskörkort A och B.

Mer information finns på www.sakerskog.se

Röjsåg

RA, RB och RT, certifierad enligt Säker Skogs riktlinjer.

Instruktör och examinator för Röjsågskörkort RA och RB.

Mer information finns på www.sakerskog.se

Klättring, sektionsfällning, firning/riggningsteknik & höghöjdsräddning

Certified Treeclimber (CTC)

Mer information finns på arboristklattring.se

ESA-Röj 15, ledningsgata/skog

Certifierad enligt Svenska Elnätsbranchens riktlinjer att arbeta i ledningsgata/invid elanläggning som Arbetare/Utförare och eller Elsäkerhetsledare

Mer information finns på www.energiforetagen.se

Hjärt/Lungräddning & Första hjälpen

Certifierad enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer

Mer information finns på www.hlr.nu

Liftoperatör, mobil plattform (skylift)

Certifierad att arbeta med liftar av typen 1A, 1B samt 3A och 3B, enligt Liftutbildningsrådets riktlinjer

Mer information finns på www.liftutbildning.se


I de certifieringar och kompetenser som har en begränsad giltighetstid, genomförs kontinuerlig repetitionsutbildning och återcertifiering enligt de rekommendationer som ställs per kompetens och utfärdare.

 

Samarbeten

Vi samarbetar med några enstaka företag för att kunna ge en så god och allsidig service som möjligt.

Daniel Asplunds Åkeri AB

Genomför transporter med lastbil. Kran på bil med monterad grip och såg för fjärrstyrd trädnertagning.

Herok/Hyrlift i Eskilstuna AB

Liftar och mobila arbetsplattformar.

Fräsgubben

Stubbfräsning av större stubbar och stora volymer av stubbar.