Offert

Varje arbete är unikt

Den vanligaste frågan vi får är vad det kostar att fälla eller beskära ett träd. En fråga som för oss oftast är omöjlig att svara på.

Vi har som grundpolicy att aldrig lämna pris på ett arbete utan att ha varit på platsen där jobbet skall utföras. Anledningen är att inget arbete som rör träd är det andra likt och det näst intill omöjligt att ge ett rättvist och bra pris, utan att just ha gjort ett besök på platsen.

Besöket på plats, som alltid är kostnadsfritt *, ger oss som eventuella utförare av arbetet, en bra möjlighet att fånga upp dina önskemål. Vi kan också avgöra och ta rätt beslut kring vilken arbetsmetod vi ska använda och se eventuella risker och möjligheter direkt på plats.

Efter besöket får du alltid en offert. Oavsett arbetets omfattning eller storlek. Offerten innehåller bland annat det som vi gått igenom och kommit överens om på plats som rör just dina önskemål. Lite som minnesanteckningar från besöket.

Offerten är giltig i 30 dagar, om vi inte kommer överens om något annat.


Offerter till bostadsrättsföreningar är giltiga i 60 dagar. Detta då föreninges styrelse ofta behöver sammanträda och ta ett beslut inför och kring ett arbete som sker inom föreningens ramar.

* Överstiger resans längd 1 timme, enkel resa, för ett kundbesök, kommer vi debitera kilometerersättning.

 

Offerten

Den offert vi skickar innehåller bland annat:

 • Typ av arbete som skall utföras och vad arbetet omfattas av
 • Vilka specifika önskemål du som kund har
 • Hur ser platsen ut och hur kommer vi utföra arbetet
 • Risk & säkerhetsanalys
 • Våra respektive ansvarsområden, exempelvis avspärrningar eller flytt av lösa föremål
 • Om arbetet är berättigat till RUT-avdrag (endast privatperson)
 • Specificerad prisinformation och eventuell storlek på RUT-avdrag
 • Leveransinformation

 

Vad bedöms in i priset?

Det två huvuddelar som spelar in i prissättningen för att utföra ett arbete är risker och tid. Det här är en del av de viktigaste aspekterna som vi alltid tittar på under besöket på plats och som påverkar prisbilden på olika sätt.

Hinder, arbetsyta och markförhållanden

Vart trädet står i förhållande till sin omgivning påverkar val av arbets och eller fällningsmetod. Att fälla ett träd direkt från marken är enklare och billigare än att till exempel behöva klättra upp i trädet och med stöd av rep och olika riggning och firningsmetoder "montera ned" grenar och/eller stamdelar. Ibland kan det behöva användas en lift eller till och med en kran.

På platsen där trädet står finns det kanske byggander, vägar, gång/cykelbana, luft eller mark-ledningar (el, tele eller fiber), vattendrag, pooler, trädgårdsinstallationer, rabatter, staket, brunnar eller andra träd som hänsyn måste tas till. Vart dessa finns i förhållande till trädet vi ska arbeta med, väljer också vilken sätt vi utför arbetet på.

Vilken typ av markförhållanden som finns vid och runtomkring trädet kan påverka hur vi behöver arbeta för att exempelvis fälla trädet. Det kan vara att trädet står i en kraftigt sluttning eller bland stenar.

Kondition, storlek och volym

Hur trädet ser ut och mår är en direkt avgörande faktor som påverkar prisbilden. Friska träd utan skador eller röta är enklare att arbeta med. Döda träd, döende träd, torra träd, träd med röta i, instabila träd, kraftigt lutande träd eller träd med synliga och tydliga skador är svårare att arbeta med då det medför större risker.

Ett högt träd, ett träd som är grovt (har en stor diameter på stammen), ett träd med en stor yvig krona, eller ett träd med kraftiga och grova grenar tar alltid längre tid att arbeta med.

Trädslag

Typ av träd avgör virkes hårdhet, fiberlängd och beteende när du arbetar med det. Björk, gran, tall eller asp är trädslag som är enklare och lättare att fälla och att arbeta med än exempelvis pil, poppel eller sälg som ibland kan kräva mer försiktighet och större marginaler.


Givetvis ingår en grovstädning av arbetsplatsen, baserat på vart trädet står. Alltsom oftast, beroende på platsen, ingår alltid kvistning och kapning till hanterbara längder i en offert.

Skall du som kund själv ta hand om allt efter ett genomfört arbete ser vi alltid till att det inte finns spänningar i exempelvis grenar eller stockar och att ditt eget arbete kan genomföras på ett säkert sätt.

 

Efterhantering

Efter genomförd trädfällning, trädvårdsåtgärd eller röjning finns det också en del aspekter och "val" som du kanske vill göra? Dessa val påverkar priset på olika sätt. Här är några exempel:

 • Upparbetning av stam och grenar till ved
 • Kapning av stam för upparbetning till annan användning, ex: reglar, plank eller stolpar
 • Flytt av (skotning) och hantering av stamdelar, grenar och ris
 • Flisning av stamdelar, grenar & ris för användning av fliset i din trädgård eller till andra ändamål
 • Bortforsling för återvinning
 • Volym/mängd som skall transporteras/forslas bort
 • Stubbfräsning, normalt djup eller extra djupt


Bokskogen vid Sundbyholms Naturreservat.