Utbildning

Motorsåg

Vi är utbildade motorsågsinstruktörer och kan erbjuda motorsågsutbildning för nivåerna A och B, i enlighet med Säker Skogs riktlinjer.

För att få delta måste du ha fyllt 16 år, samma kalenderår utbildningen genomförs. Kom ihåg att du inte får arbeta ensam med motorsåg förrän du fyllt 18 år.

Utbildningen för nivå AB syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt arbeta med motorsåg vid skogsarbete. Exempelvis enklare trädfällning, kvistning och kapning, och kännedom om tekniker att använda vid hantering av fastfällda träd.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara av examinationen för motorsågskörkort nivå AB enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Vi går bland annat igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhets och arbetsutrustning, praktiskt arbete med motorsåg och grundläggande arbetsteknik. Tyndpunkten i utbildningen ligger på fällning, kvistning och kapningsteknik.

Efter avklarad examination, som innehåller teoretiska och praktiska prov, erhåller du ett personligt utbildningsbevis och motorsågskörkort för nivå A och B.


Vår olycksfallsförsäkring täcker inte upp eventuella olyckshändelser vid utbildning. Vi rekommenderar att du själv ser till att du har en sådan försäkring, antigen privat eller via din arbetsgivare.

Det finns ett flertal utbildningsnivår för motorsåg. För mer information kring varje nivå och vilka krav som ställs, besök gärna SäkerSkog.

 

Omfattning

Motorsåg A och B (sammanslagen kurs)

  • Inga förkunskaper krävs
  • Kursen omfattar fyra hela dagar
  • Max fyra elever per kurstillfälle
  • Kurslitteratur, teoretiska prov, en examination och utbildningsbevis ingår

Önskar du ett annat upplägg, vill du bara bli examinerad, göra ett omprov eller bara genomföra delar av kursen? Kontakta oss!Tall (typ), utskuren i en tallstubbe, 2021

 

Planerade kurstillfällen 2022-2023

Vi reserverar oss från att rådande Covid-19 situation kan förändra när respektive kurstillfälle genomförs och att just nu inplanerade datum kan ändras.

Datum Plats Omfattning Pris Anm.
18/11, 2022 Eskilstuna Motorsåg A     Företagsbokning Byggruppen
25-26/3, 1-2/4, 2023 Eskilstuna Motorsåg AB 7000:- + moms  Intresseanmälan! Sista anmälan 19/3, 4 platser kvar

Klicka på "Intresseanmälan!" för att anmäla ditt intresse till ett kurstillfälle och få mer information.