Utbildning motorsåg

Om utbildningen

Vi är utbildade motorsågsinstruktörer och kan erbjuda motorsågsutbildning för nivåerna A och B, i enlighet med Säker Skogs riktlinjer.

För att få delta måste du ha fyllt 16 år, samma kalenderår utbildningen genomförs. Kom ihåg att du inte får arbeta ensam med motorsåg förrän du fyllt 18 år.

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt arbeta med motorsåg. Exempelvis enklare trädfällning, kvistning och kapning, och kännedom om tekniker att använda vid hantering av fastfällda träd.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara av examinationen för motorsågskörkort enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Vi går bland annat igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhets och arbetsutrustning, praktiskt arbete med motorsåg och grundläggande arbetsteknik.

Efter avklarad examination, som innehåller teoretiska och praktiska prov, erhåller du ett personligt utbildningsbevis och motorsågskörkort.


Det finns ett flertal utbildningsnivår för motorsåg. För mer information kring varje nivå och vilka krav som ställs, besök gärna SäkerSkog.

Vår olycksfallsförsäkring täcker inte upp eventuella olyckshändelser vid utbildning. Vi rekommenderar att du själv ser till att du har en sådan försäkring, antigen privat eller via din arbetsgivare.

 

Anmälan

Vill du gå en motorsågsutbildning hos oss anmäler du dig här.

Vi utbildar både privatpersoner och företag.

Önskar du ett anpassat upplägg för en kurs, vill du bara bli examinerad, göra ett omprov eller bara genomföra delar av en kurs? Kontakta oss!Motorsåg A & B, 2022

 

Våra motorsågsutbildningar

Motorsåg A & B

Kursen är en sammanslagen kurs för nivå A och B.

Under kursen går vi igenom lagar och regler, skötsel och krav kring skyddsutrustning, skötsel och krav kring motorsågen, hantering av motorsåg, filning av kedja, arbetsverktyg, arbetsteknik, riskhantering och riskanalyser, fällteknik vid fällning av enklare träd, kvistningsteknik, kapningsteknik samt hantering och åtgärder av fastfällda träd.

Dag ett är all utbildning förlagd inomhus, övriga tre dagar är vi ute i skogen.

För att bli examinerad och godkänd samt för att få ett utfärdat utbildningsbevis (motorsågskörkort) krävs godkända resultat på två teoretiska och ett praktiskt prov.

 

Omfattning

 • Inga förkunskaper krävs
 • Kursen omfattar fyra hela dagar
 • Kurstid är dagtid mellan 08:00-16:00
 • Max fyra elever per kurstillfälle
 • Kurslitteratur, en examination och utbildningsbevis ingår i kursavgiften
 • Kursavgiften är 8750:- inklusive moms
 • Anmälan här

 

Motorsåg A

Kursen är en grundläggande utbildning för motorsåg.

Under kursen går vi igenom lagar och regler, skötsel och krav kring skyddsutrustning, skötsel och krav kring motorsågen, hantering av motorsåg, filning av kedja, arbetsverktyg, arbetsteknik samt kapningsteknik.

Utbildningen är förlagd både inomhus och utomhus.

För att bli examinerad och godkänd samt för att få ett utfärdat utbildningsbevis (motorsågskörkort) krävs godkända resultat på ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

 

Omfattning

 • Inga förkunskaper krävs
 • Kursen omfattar en hel dag
 • Kurstid är dagtid mellan 08:00-16:00
 • Max fyra elever per kurstillfälle
 • Kurslitteratur, en examination och utbildningsbevis ingår
 • Kursavgiften är 3500:- inklusive moms
 • Anmälan här