Trädvård

 

Vi hjälper dig gärna med att vårda dina träd på bästa sätt.

Vi brukar alltid säga och kräva att en beskärning skall ha ett syfte. Det kan exempelvis vara att öka ljusgenomströmmningen i en krona, avlasta långa tunga grenar så att de inte kollapsar, ta bort döda grenar som riskerar att falla ner eller att skapa utrymme mellan trädets krona och exempelvis en husfasad.

Att beskära träd kräver eftertanke då träd är levande ting. När väl ett snitt är lagt går det inte att ångra sig och det är lätt att ta bort saker men omöjligt att sätta tillbaka dem. Vi arbetar alltid med stor eftertanke, dels för trädets bästa men också vad beskärningen syftar till, vad du önskar uppnå.

Tidpunkt på året, olika typer av beskärning och hur beskärningen genomförs för respektive trädsort kräver erfarenhet och kunskap. Något vi törs säga att vi har.

När vi arbetar med beskärningar jobbar vi så långt det är möjligt gentemot den SIS-Standard Svenska Trädföreningen har varit med att ta fram. Standarden heter SS 990000:2020.

 

Några typer av beskärning vi utför

  • Säkerhetsbeskärning
  • Kronhöjning
  • Utrymmesbeskärning
  • Underhållsbeskärning

Typer av beskärning vi inte utför

  • Toppkapning

 

Några typer av beskärning vi utför

Säkerhetsbeskärning

En säkerhetsbeskärning är precis som det låter. Att ta bort delar av trädet så att inte omgivningen runtomkring eller trädet i sig skadas.

Det kan exempelvis vara att ta bort döda grenar, skadade grenar eller delar av en stam, som riskerar att falla ner.

Kronhöjning

Kronhöjningen syftar till att höja kronans "bas" så att en fri höjd runt eller på en sida av trädet uppnås.

Det är vanligt att den här typen av beskärning genomförs i anslutning till allmän väg, gata, gång eller cykelbana för att uppnå fri höjd för exempelvis renhållning eller utryckningsfordon eller trafik i övrigt.

Utrymmesbeskärning

Beskärningen syftar till att att reducera bort del av trädet, oftast kronan, som konkurrerar i utrymme gentemot exempelvis en byggnad, gatubelysning eller en ledning.

Underhållsbeskärning

Det här är den vanligaste beskärningen som exempelvis genomförs på fruktträd. Grenar som växter fel och epikorma skott (vattskott) tas bort.

I den här typen av beskärning ingår oftas även utrymmesbeskärning och säkerhetsbeskäring.

 

Det är lika viktigt att veta vad du kan göra med ett träd som att veta vad du inte bör göraEn otroligt vacker ek vi haft förmånen att få jobba med vid ett flertal tillfällen.

 

Typer av beskärning vi inte utför

Vi får ibland frågan om att ta bort en större del av en topp eller hela toppen på träd. Det kan vara för att trädet upplevs som för högt, att det ska falla av sig själv på grund av sin höjd eller storlek, eller för att få mer solljus.

Denna metod eller typ av beskärning är inget vi gör eller rekommenderar att göra. Vi rekommenderar att hellre att ta bort ett träd helt och hållet i de fall det är applicerbart.

Motivet till vår ståndpunkt är enkel, trädet tar oftast mycket stor skada, det kommer på sikt att orsaka problem och det kommer att bli en säkerhetsrisk. Problem och säkerhetsrisker som ur en ekonomisk synvinkel kan bli dyra att åtgärda.

Att ta bort toppen på ett träd kan dock ibland och i sällsynta fall vara motiverat, exempelvis då vi veteraniserar ett träd. Att veteransiera ett träd betyder att då trädet är på väg att stänga ner och bli i så dåligt skick att det kan utgöra en säkerhetsrisk. Då säkerhetsbeskärs trädet kontinuerligt. Trädet får står kvar så länge det är möjligt och bidra till den biologiska mångfalden.

 


Veteranisering av sjuk alm, en varm sommardag 2021.