Om företaget


Isaks Trädfällning & Röjning AB är ett litet företag som har som affärsidé att, i en småskalig form och på ett professionellt sätt, kunna erbjuda trädfällning, beskärning, skogsavverkning, röjning och andra tjänster inom trädvård och skogsbruk, på ett personligt, säkert och miljömedvetet plan. Det kan i sin enkelhet sammanfattas så här:

Personlig kontakt

Vi som utför arbetet har alltid en direkt och personlig kontakt med dig som kund, utan mellanhänder. Det gör att just dina önskemål realiseras och att missförstånd eller misstag minimeras.

Allt arbete föregås alltid av ett kostnadsfritt besök, förvisso inom rimlighetens gränser när det gäller avstånd från vår stationeringsort. Detta för att vi, tillsammans med dig som kund, skall få en uppfattning om vilka förhållanden som finns på platsen där arbetet skall utföras, men också för att fånga upp eventuella frågor eller speciella önskemål som du som kund kanske har.

Efter besöket får du alltid en offert. Du som kund får då en prisbild av vad arbetet kan komma att kosta, hur arbetet kommer genomföras och när arbetet kan eller bör utföras.

Säkerhet

Att fälla ett träd, röja ett bestånd eller beskära träd kräver kunnande om träd och ett tekniskt kunnande om olika arbetstekniker. Efter många års erfarenhet, genom kontinuerlig fortbildning, kompetenshöjning, repetitionsutbildning och certifiering, törs vi säga att vi vet hur det skall gå till.

Att fälla ett eller flera träd handlar inte bara om att just fälla trädet eller träden. Alla aspekter som en trädfällning innebär och innehåller måste riskbedömas, analyseras och beaktas. Något vi lägger stor vikt på.

Det gäller att fokusera på det som är viktigt inför, under och efter själva utförandet (minimera risker) genom att arbeta lugnt, metodiskt och ha fastställda och säkerställda rutiner.

Vid klättringsarbeten via rep eller vid arbeten på hög höjd via lift, arbetar vi aldrig ensamma. Vi är alltid minst två personer på arbetsplatsen. Detta för att säkerställa den personliga säkerheten för oss som arbetar.

Givetvis innehar vi en ansvarsförsäkring gentemot dig som kund om en olycka eller en missbedömning skulle inträffa samt en olycksfallsförsäkring för egen del.

Miljömedvetenhet

Vi använder endast miljöklassade driv och smörjmedel i motor och röjsågarna, som kommer från Husqvarna. På drivmedelssidan används endast miljöbensin, så kallad alkylatbesin och på smörjmedelssidan endast vegetabiliska och biologiskt nedbrytbara oljor till sågkedjorna. En del av sågarna är batteridrivna och saknar förbränningsmotor. Användning av miljöklassade driv och smörjmedel ger en mycket bra arbetsmiljö när det gäller hanteringen och det minskar utsläppen av svavel, koldioxid och kolväten avsevärt.

Allt arbete utförs utan användning av stora och tunga maskiner!

Stora och tunga maskiner kan lämna avtryck och tar mycket plats. Avtryck som kan dröja sig kvar under lång tid innan de försvinner. Endast motorsåg och röjsåg används som arbetsverktyg vid fällning och röjning. Delar av verktygen och arbetsredskapen är motoriserade men är för övrigt handmanövrerade.


Fällning av ek, Mora by 2017

Fällning av ek, Mora by 2016


© 2021 Isaks Trädfällning & Röjning AB