Stubbfräsning

Stubbar som blir kvar efter en genomförd eller tidigare genomförda fällningar kan skapa irritation. Stubben är kanske ivägen för att kunna klippa gräsmattan, vid installation av en robotgräsklippare eller om en byggnad ska uppföras där trädet en gång stod.

Vi kan fräsa alla storlekar på stubbar. Allt från små stubbar efter borttagning av exempelvis ett mindre fruktträd, till riktigt stora stubbar efter ek, poppel, lind, alm eller andra storväxta trädsorter.

Vi har själva en mindre stubbfräs som gör att vi kan tas oss in genom trånga grindar och passager för att komma åt din stubbe. Den stubbfräsen använder vi till stubbar upp till ca 30 cm i diameter. Är stubbarna större tar vi fram den större stubbfräsen som fräser alla stubbar oavsett storlek. Den maskinen opereras av en samarbetspartner som är proffs på just stubbfräsning.

Olika trädsorter har olika förmågor att sätta rotskott. Gran och tall gör det aldrig men exempelvis asp, poppel, sälg, hägg eller körbär har en otrolig förmåga att göra just det. Efter genomförd fräsning ger vi råd kring hur du förhindrar rotskott och vi kan givetvis stödja med tjänsten också, i samband med fräsningen.

Materialet efter en stubbfräsning brukar vi som regel lämna kvar på plats. Det är utmärkt som jordförbättring och att lägga som marktäckande lager för att exempelvis förhindra ogräs runt buskar eller i häckar. Materialet bryts ned på ett par år och tillför ny näring.