Anmälan utbildning 2023-2024

Klicka på "Intresseanmälan!" för att anmäla ditt intresse till ett kurstillfälle och för att få mer information.

Datum Plats Omfattning Pris Anm.
4-7/3, 2024 Eskilstuna Motorsåg AB     Företagsbokning ESEM AB
16-17/3, 23-24/3, 2024 Eskilstuna Motorsåg AB 8750:-   Fullbokad!
28-31/10, 2024 Eskilstuna Motorsåg AB 8750:- Anmälan Måndag-torsdag

Vi reserverar oss från att en kurs kan ställas in med kort varsel baserat på om deltagarantalet anses för lågt.

Vi reserverar oss från att Covid-19 situationen kan förändra när respektive kurstillfälle genomförs och att just nu inplanerade datum med kort varsel kan ändras.

 

Efter anmälan

Tre till fyra veckor innan kursstart kommer vi skicka kurslitteratur samt praktisk information om kursen hem till dig, via post.

Vi kommer även skicka den praktiska informationen via e-post.

Den praktiska informationen innehåller tider, platser, vilken utrustning vi förväntar oss att du själv ska ha med dig samt övrig information du behöver för att du ska tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

Här finns en lista med den utrustning vi förväntar oss att du själv tar med dig.

Kom väl förberedd, läs igenom all information och studera in det som finns i kurslitteraturen.

Har du frågor så är det bara att du kontaktar oss på telefon 073-344 52 17 eller via e-post info@isakstradfallning.se

 

Avanmälan / utebliven närvaro

Om du får förhinder anmäl detta till oss i god tid! Då finns det möjlighet för andra deltagare som eventuellt står i kö att kunna delta.

Vid utebliven närvaro första kursdagen, utan att en anmälan om frånvaro kommit oss tillhanda, kommer vi debitera en avgift på 1500:- inklusive moms.

Utskickad kurslitteratur återtas ej. Om du av någon anledning inte kan delta på kursen och om du hunnit få kurslitteraturen skickad till dig, kommer vi fakturera dig kostnaden för kursmaterialet. Kostnaden är 350:-, inklusive moms.