Trädvård

Vi hjälper dig gärna med att vårda dina träd på bästa sätt.

Vi brukar alltid säga och kräva att en beskärning skall ha ett syfte. Det kan exempelvis vara att öka ljusgenomströmmningen i en krona, avlasta långa tunga grenar så att de inte kollapsar, ta bort döda grenar som riskerar att falla ner eller att skapa utrymme mellan trädets krona och exempelvis en husfasad.

Att beskära träd kräver eftertanke då träd är levande ting. När väl ett snitt är lagt går det inte att ångra sig och det är lätt att ta bort saker men omöjligt att sätta tillbaka dem. Vi arbetar alltid med stor eftertanke och i enlighet med evidensbaserade rön, dels för trädets bästa men också vad beskärningen syftar till så att vi så långt det är möjligt uppnår önskat resultat.

Tidpunkt på året, olika typer av beskärning och hur beskärningen genomförs för respektive trädsort kräver erfarenhet och kunskap. Något vi törs säga att vi har.

När vi arbetar med beskärningar jobbar vi så långt det är möjligt gentemot den SIS-Standard Svenska Trädföreningen har varit med att ta fram. Standarden heter SS 990000:2020.

 


En otroligt vacker ek vi haft förmånen att få jobba med vid ett flertal tillfällen.

 

Några typer av beskärning vi utför

Säkerhetsbeskärning

En säkerhetsbeskärning är precis som det låter. Att ta bort delar av trädet så att inte omgivningen runtomkring eller trädet i sig skadas.

Det kan exempelvis vara att ta bort döda grenar, skadade grenar eller delar av en stam, som riskerar att falla ner.

Kronhöjning

Kronhöjningen syftar till att höja "kronans bas" så att en fri höjd runt eller på en sida av trädet uppnås.

Det är vanligt att den här typen av beskärning genomförs i anslutning till allmän väg, gata, gång eller cykelbana för att uppnå fri höjd för exempelvis renhållning eller utryckningsfordon eller för trafik i övrigt.

Utrymmesbeskärning

Beskärningen syftar till att att reducera bort del av trädet, oftast kronan, som konkurrerar i utrymme gentemot exempelvis en byggnad, gatubelysning eller en ledning.

Underhållsbeskärning

Det här är den vanligaste beskärningen som exempelvis genomförs på fruktträd. Grenar som växter fel, korsar varandra, skaver mot varandra eller epikorma skott (vattskott) som inte behövs (vissa behövs) tas bort.

I den här typen av beskärning ingår oftas även utrymmesbeskärning och säkerhetsbeskäring.

 

Vi arbetar alltid med fokus för trädets bästa och agerar gärna som trädets advokat. Det är lika viktigt att veta vad du inte bör göra som att veta vad du kan göra, när du vårdar ett träd.

 

Beskärning av fruktträd

När det gäller vård och beskärning av fruktträd får vi mycket frågor, speciellt fram på vårkanten, även fast det går precis lika bra att beskära fruktträd på hösten efter skörd. Det finns mycket traditioner, åsikter och olika skolor kring hur ett fruktträd "ska" eller "bör" beskäras.

Vår filosofi är enkel och vi jobbar för att ett träd ska få vara just ett träd, fullt utvecklat så långt det går och så lite beskuret som möjligt. Dock behöver trädet hjälp ibland för att det ska få så bra förutsättningar som möjligt. En beskärning ska i grund och botten hjälpa trädet i rätt riktning.

Vill du ha ett sönderkapat/sönderklippt skelett med ett fåtal mindre skott och grenar på, då behöver du inte kontakta oss. Men vill du ha ett vackert, friskt, levande och fint utvecklat träd, ja då kommer vi gärna.

Tips!

Ta aldrig bort mer än ca 30% av löv-volymen på ett fruktträd. Är trädet äldre så försök att hålla dig kring ca 10-15%.

 

Ju mer skott du tar bort vid en beskärning desto mer skott kommer trädet att skapa på nytt.

 

Typer av beskärning vi inte utför

Vi får ibland frågan om att ta bort en större del av en topp eller stora delar av kronan på träd. Det kan vara för att trädet upplevs som för högt, att man tror att det ska falla av sig själv på grund av sin höjd eller storlek, eller för att få mer solljus.

Denna metod eller typ av beskärning är inget vi gör eller rekommenderar att göra. Vi rekommenderar att hellre att ta bort ett träd helt och hållet i de fall det är applicerbart.

Motivet till vår ståndpunkt är enkel, trädet tar oftast mycket stor skada, det kommer på sikt att orsaka problem och det kommer att bli en säkerhetsrisk. Ett problem och en säkerhetsrisk som i framtiden, ur en ekonomisk synvinkel, kan bli dyr att åtgärda.

Veteranisering eller att skapa en trädruin

Att kraftigt reducera storleken på ett träd kan ibland och i vissa fall dock vara motiverat, exempelvis då vi veteraniserar ett träd. Veteransiering av ett träd används då trädet är på väg att stänga ner och bli i så dåligt skick att det kan utgöra en säkerhetsrisk. Vid en veteranisering säkerhetsbeskärs trädet kontinuerligt i flera omgångar över tid. Trädet får står kvar så länge det är möjligt och bidra till den biologiska mångfalden.

 


Veteranisering av sjuk alm, en varm sommardag 2021.