Flisning

Mängden grenar & ris efter trädfällning eller trädvård kan ofta vara stor. Ett mycket effektivt, hållbart och miljövänligt alternativ till att köra bort grenar & ris direkt är att flisa detta på plats. Något vi gärna hjälper dig med med vår portabla flismaskin.

Fördelarna med flisning på plats är många och det är svårt att hitta några nackdelar över huvud taget.

Några fördelar

  • Stor volym ris & grenar blir liten volym flis. Reduktionen volymmässigt är ca 60-70 % beroende på trädslag
  • Flis är mer ekonomisk och miljövänligt att forsla bort då mindre volymer kräver färre transporter
  • Flis som organiskt material är direkt användbart exempelvis i en trädgård som marktäckare, jordförbättring (avsöndrar näring) eller för att förhindra avdunstning

Behov av flis hemma i trädgården?

Är du i behov av flis att använda hemma i trädgården kan vi ordna det. Vi kan leverera ca 2-3 kubikmeter flis per lass. Vi flisar kontinuerligt, men kontakta oss gärna i god tid innan behovet behöver sättas i verket, då vi i dagsläget inte kan mellanlagra flis innan leverans.

Om vår flismaskin

Den maskin vi använder oss av för flisning heter Timberwolf 230 HBP. Maskinen är monterad på ett släpvagnschassi med en totaltvikt på 750 kg. Den flyttas mellan arbetsplatserna med hjälp av vår flisbil eller med vår JärnHäst inne på själva arbetsplatsen. Motorn körs på alkylatbensin.

Motorn är på 37 hästkrafter och kan flisa grenar, ris och eller stockar på en diameter upp till 160 mm. Den har automatisk inmatning vilket gör att den själv "drar in" grenar eller träd när de ska flisas.

 


Flytt av vår flismaskin på tomt i Björsund, Strängnäs, med JärnHästen Essence, 2020.

 

Hyra vår flismaskin?

Önskar du hyra vår flismaskin, för att flisa själv? Kontakta oss för aktuell prisuppgift! Flismaskinen är tillgänglig för uthyrning efter överenskommelse.

I samband med uthyrning kommer vi hålla en ca 30 minuter lång säkerhetsgenomgång om hur maskinen fungerar och hur den ska användas.

För mer information om Timberwolf besök gärna Maskinkompaniet

 

Bortforsling av flis

Vill du att vi ska köra bort fliset med vår flisbil kan vi självklart hjälpa till med det. Bilen har tippflak, lastar ca 900 kg och rymmer ca 2,5-3 kubikmeter flis. Vi samarbetar även med professionella åkerier med hög kapacitet om det är stora volymer.

Fliset körs till en återvinningsstation. Där används det i en produktionskedja för att framställa jord via kompostering eller så används det i ett kraftvärmeverk för framställan av varmvatten eller el.


Vi säljer även flis. Fliset är ett mycket bra material att använda exempelvis i en trädgård. Kontakta oss för aktuell prisuppgift.

 


Flis från sibirisk ärtbuske.