Trädfällning

 

Vi hjälper dig med fällning av alla träd oavsett läge.

Det kan exempelvis vara träd som står trångt till inne på din tomt, i närheten av byggnader, andra träd och buskar, ledningar, vattendrag eller trädgårdsinstallationer eller träd som behöver avverkas i skogen.

Träd som står riktigt trångt till är vår specialté. Går det, fäller vi trädet via konventionell fällning från marknivå, så kallad precisionsfällning. Men skulle det behövas, klättrar vi upp och tar ned trädet i sektioner/bitar, så kallad sektionsfällning. Finns det känsliga saker runt trädet kan vi plocka ned trädet i bitar med stöd av riggningssystem eller linbanor som vi bygger upp på plats. Vi kan flytta grenar, toppar och eller stamdelar både i höjd och i sidled med dessa metoder, om det exempelvis hänger över ett hustak.

Är trädet i för dåligt skick eller har en form som omöjliggör klättring eller konventionell fällning kan vi fälla trädet via lift eller kranbil. I en del fall kombinerar vi flera metoder för att arbeta så säkert som möjligt. Både för oss själva och för vår omgivning.

 

Metoder vi jobbar med

Tjänster inom trädfällning

 • Trädfällning i trädgård, bostadsområde, offentlig miljö eller park
 • Trädfällning/avverkning i skog
 • Hantering av stormskadade träd
 • Trädfällning i ledningsgata
 • Hantering av träd över byggnad/fordon
 • Fällning och hantering av brandskadade träd

 

Sektionsfällning

 

En sektionsfällning går till så att vi klättrar upp i trädet med hjälp och stöd av rep eller att vi arbetar i trädet via en lift.

Trädet kvistas, oftast på stående stam, nerifrån och på vägen upp mot toppen. Detta gör att vi kan styra grenar, topp och slutligen stamdelar att falla fritt eller firas ner på en liten och begränsad yta. Trädet monteras helt enkelt ner i små och mindre bitar/sektioner.

Metoden är mycket användbar när det är trångt runt trädet med exempelvis överhäng över hustak, en pool, rabatter, andra träd, en gata, ett växthus, grannens staket eller annat i vår omgivning som riskerar att skadas vid en konventinell fällning från marknivå.

Med stöd av olika firning och riggningssystem, som byggs upp i trädet under arbetet, kan vi också ta ner tunga delar av trädet på ett kontrollerat sätt.

Den här typen av jobb är vår specialité!

Fördelar

 • Mycket säker för omgivningen
 • Kräver liten yta
 • Fällningen sker med mycket god kontroll
 • Skapar små och få skador efter fällningen, exempelvis på en gräsmatta

Nackdelar

 • När trädet är i så pass dåligt skick att det inte är klättringsbart eller ej nåbart med lift
 • Tidskrävande och kräver mer förberedelser

 

Tips!

Ibland fälls träd i trädgårdar med fördel under vinterhalvåret. Dels kan det finnas ett snötäcke men också tjäle i marken. Det skyddar gräsmattan något från slitage.

Under vinterhalvåret är också träden i vila, vilket betyder att de inte innehåller lika mycket vätska som under vår/sommarperioden.Nedmontering av granar i Mariefred, mars 2022.

 

Precisionsfällning

Precisionsfällning är precis vad det låter som.

Trädet fälls, från marknivå, med stor precision, med hjälp av konventinella metoder och med stöd av vanligtvis kilar eller andra fällningshjälpmedel, mot en tillräckligt stor och öppen yta.

Metoden är användbar när det finns relativt gott om plats för hela eller delar av trädet och trädets räckvidd, i längd eller sida, inte kan skada något i omgivningen.

Det här är den metod vi alltid först ser efter om vi kan använda oss av när vi tittar på arbeten ute hos kund.

Fördelar

 • Säker för omgivningen
 • När trädet är i så pass dåligt skick att det inte är klättringsbart eller ej nåbart med lift
 • Fällningen kan ske med god kontroll (beroende på skick/kondition)
 • Kräver relativt liten tid och förberedelser

Nackdelar

 • Kräver stor yta
 • Skapar större och fler skador efter fällningen, exempelvis på en gräsmatta

 


Fällning asp mellan hus, 2021.

 

Fällning med stöd av kranbil

Att fälla ett träd med stöd av kranbil är ett säkert sätt att fälla träd på.

Trädet fälls, eller plockas ner, med hjälp av en grip och en såg som är monterad på en kran på en lastbil.

Metoden är användbar när det finns relativt gott om plats, det är god bärighet för lastbilen och då kranen når trädet räckviddsmässigt.

Fördelar

 • Säker för omgivningen
 • När trädet är i så pass dåligt skick att det inte är klättringsbart eller ej nåbart med lift
 • Fällningen kan ske med mycket god kontroll (beroende på skick/kondition)
 • Kräver relativt liten tid och förberedelser
 • Kan med större lätthet hantera stora och grova träd

Nackdelar

 • Kräver yta för lastbilen och god bärighet i marken
 • Lastbilen (kranens) räckvidd
 • Kräver stor mängd bränsle (diesel)

 


Nedmontering av ask med stöd av kranbil, februari 2021.

 

Specialarbeten

Här har vi försökt att samla en del av de specialarbeten vi kan hjälpa dig med.

För att kunna utföra vissa typer av specialarbeten krävs ofta en kombination av att behärska flera olika arbetsmetoder. Erfarenhet, riskmedvetenhet, att arbeta lungt, vara metodiskt, ha fastställda rutiner och att använda sin fantasi är egenskaper och ett bra grundrecept för att kunna lösa svåra situationer.

Stormskadade träd

Stormskadade träd är mycket farliga! Har du stormskadade träd så kontakta alltid oss eller annan expertis och gör ingenting själv annat än om du själv har stor erfarenhet av detta. Det kan handla om ditt liv...

Det är mycket stora spänningar i stam och eller i grenar. Ett stormskadat träd beter sig annorlunda och är svårt att "läsa" av.

Träd i ledningsgata

Att arbeta med träd i en ledningsgata kan delas in i två huvudsyften. Antingen att arbetet utförs förebyggande, innan ett träd riskerar att falla på en ledning, eller efter ett träd fallit mot en exempelvis en ledning och då orsakat ett strömavbrott.

Ofta sker en kombination av arbetsmetoder när vi utför ett arbete i en ledningsgata. För arbete med trädfällning eller röjning i ledningsgata krävs specialkompetens, ESA, i enlighet med Svenska Elnätsbranchen. Kompetens som vi självklart innehar.

Försäkringsarbeten

De försäkringsärenden vi kan hjälpa till med omfattar i de flesta fall träd som fallit på en byggnad i samband med kraftiga vindar. Den här typen av arbeten kräver stor försiktighet så att eventuella skador inte förvärras. Arbetet är i många fall förebyggande då det skall vara säkert för en besiktningsman att kunna utföra en skadebesiktning på byggnaden.

Vi har hjälpt både försäkrings och byggföretag med att "röja upp" och skapa en säker arbetsplats efter denna typ av incidenter.

 


Stormskadad ask som föll över hus, november 2020