Våra tjänster

Trädfällning & avverkning

Vi hjälper dig med fällning av alla träd oavsett läge. Det kan exempelvis vara träd som står trångt till inne på din tomt, i närheten av byggnader, andra träd och buskar, ledningar, vattendrag eller trädgårdsinstallationer.

Träd som står riktigt trångt till är vår specialté. Går det, fäller vi trädet via konventienll fällning från marknivå, så kallad precisionsfällning. Men skulle det behövas, klättrar vi upp och tar ned trädet i sektioner/bitar, så kallad sektionsfällning. Finns det känsliga saker runt trädet kan vi plocka ned trädet i bitar med stöd av riggningssystem eller linbanor som vi bygger upp på plats. Vi kan flytta grenar, toppar och eller stamdelar både i höjd och i sidled med dessa metoder, om det exempelvis hänger över ett hustak.

Är trädet i för dåligt skick eller har en form som omöjliggör klättring eller konventionell fällning kan vi fälla trädet via lift eller kranbil. I en del fall kombinerar vi flera metoder för att arbeta så säkert som möjligt. Både för oss själva och för vår omgivning.

En välskött skog eller ett vackert skogsparti höjer oftast värdet på en fastighet. Ibland behövs det helt enkelt gallras ur för att träden i skogen skall må bra och att de träd som är värda att satsa på och som skall få vara kvar, får bättre förutsättningar. Vid en gallring skapas både mer ljus, utrymme och näringstillgång för kvarvarande stammar. Vi hjälper dig gärna med den här typen av arbeten och ser till att din skog får bästa förutsättningarna för en god tillväxt och i slutändan ett bra värde.

Skall du bygga hus och har en tomt med träd på som måste fällas? Då kan vi hjälpa till med allt från fällning av träden, ihopsamling och utkörning av stammar, grenar & ris till upplag samt bortforsling.


Vi utför även akuta uppdrag i samband med försäkringsärenden. Exmeplvis nedblåsta träd över hus, andra byggnader eller fordon.

 


Sektionsfällning/klättring i en tretoppig tall, Eskilstuna.

 

Trädvård, beskärning & rådgivning

Ett välvårdat träd mår oftast ganska så bra och är mycket vackert att se på. Vi hjälper dig gärna med att vårda dina träd på bästa sätt.

Att beskära träd kräver eftertanke då träd är levande ting. När väl ett snitt är lagt går det inte att ångra sig och det är lätt att ta bort saker men omöjligt att sätta tillbaka dem. Vi arbetar alltid med stor eftertanke, dels för trädets bästa men också vad beskärningen syftar till, vad du önskar uppnå.

Tidpunkt på året, olika typer av beskärning och hur beskärningen genomförs för respektive trädsort kräver erfarenhet och kunskap. Något vi törs säga att vi har.

Här är några exempel på typer av beskärningar vi genomför...

Kronhöjning

Sitter grenvarven väldigt lågt, kanske till och med så lågt att det är svårt att gå under trädet och klippa gräsmattan, kan en kronhöjning vara på sin plats. De nedre grenvarven tas bort och kronans bas flyttas upp.

Avlastningsbeskärning

Har trädet alldeles för långa och tunga grenar kan en avlastningbeskärning behövas. Den typen av beskärning syftar till att ta bort vikt och avlasta grenar, greninfäsningar i stam eller förgreningar i kronan. Är grenen för lång, stor och tung kan den spricka antingen i infästningen i stammen eller spjälka sig själv.

Kronreducering

Är kronan väldigt stor och tar mycket plats, kanske till och med växer in i en byggnad eller i ledningar, kan en kronreducering vara till hjälp. Med den typen av beskärning krymper vi kronans omfång och volym med ca 15-30 procent beroende på trädets form och struktur.

Urglesning

Innehåller trädets krona mycket döda grenar och är ovanligt tät kan en urglesning vara på sin plats. Syftet är att öppna upp så att de delar i kronan som växer bra skall få med ljus och utrymme. Vi tar bort korsande grenar, grenar som växer "åt fel håll" och kanske skaver mot varandra. En urglesning gör att stammen (trädet) syns och framträder på ett luftigare sätt.


Vi hjälper er gärna att lägga upp en trädvårdsplan över en period om 3-6 år. Det är viktigt, speciellt efter beskärnigar av stora träd.

 

Det är lika viktigt att veta vad du kan göra med ett träd som att veta vad du inte bör göra.Den gamla eken vid Sigurdsristningen, Sundbyholms Naturreservat utanför Eskilstuna.

 

Skotning, flisning & bortforsling

Efter ett arbete med ett eller flera träd blir det ofta mycket grenar, ris och stamdelar att ta hand om. Detta är ganska tungt att hantera manuellt med kroppskraft och ibland blir det också stora volymer. Tänk att en fullvuxen gran, viktmässigt, på våra breddgrader, kan väga allt från något upp till flera ton.

Vi hjälper er gärna med att flytta på detta, till en upplagsplats för att möjliggöra bortforsling eller för att flisa på plats.

Bortforslingen kanske du vill genomföra själv, eller kanske med stöd av oss? Vi flyttar på stamdelar, grenar & ris antigen via handkraft eller med hjälp av vår specialbyggda maskin.

Vi samarbetar med ett professionellt åkeri med hög kapacitet. De kan flytta upp till 60 kubikmeter stamdelar, grenar & ris per hämtning (bil med släp inräknat) De använder också kranar med lång räckvidd som kan nå upp till 25 meter.

Önskar du få allt flisat på plats ordnar vi det med vår flyttbara flismaskin. Fliset kan användas i trädgården, som fyllnadsmaterial, marktäckande material i häckar och rabatter eller i gångar.

Materialet efter fällningen återanvänds alltid, om vi ser till att det transporteras bort. Det lämnas på flera olika upplag, beroende på utgångspunkt, där det får ligga och torka ur. Sedan flisas materialet och går till ett kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme eller el.

Maskinen vi använder oss av för att flytta stamdelar, grenar & ris heter JärnHästen Essence och tillverkas av Lennartsfors AB i Årjäng. Den är radiostyrd, hydrauliskt framdriven, går på gummiband och körs på alkylatbensin. Gummibanden bäddar för ett mycket lågt marktryck. Marktrycket är mindre än från en människa. Det här gör att vi inte sliter så hårt på känsliga underlag, exempelvis en gräsmatta. Vår JärnHäst är relativt liten sett till sin storlek och väldigt lättmanövrerad, vilket gör att vi oftast kommer in och kan arbeta i trånga utrymmen. Maskinen orkar lyfta ca 500 kg och har en dragkraft på ca 1 ton.

Flismaskinen vi jobbar med är en Timberwolf TW 230HBP. Den är monetrad på ett släpvagnschassi, har en totalvikt på 750 kg och dras bakom en vanlig personbil. Maskinen kan flisa grenar eller "stammar" med en diameter på upp till 16 cm och motorn körs på alkylatbensin. Önskar du hyra maskinen, för att flisa själv, kontakta oss för prisuppgift!


Vi på Isaks Trädfällning & Röjning AB är referenskunder och ambassadörer för Lennartsfors JärnHästen serien. Kontakta oss gärna om du själv arbetar professionellt som arborist/trädfällare eller driver eget skogsbruk. Vi berättar gärna mer och kan även ta emot besök för demonstration.

 


Samarbete med bortforsling av stamdelar, grenar och ris efter ett arbete i Borsökna, utanför Eskilstuna.

 


Flytt av grenar, med JärnHästen Essence.

 

Röjning och specialarbeten

En rätt utförd röjning höjer det kommande värdet på din skog. Röjningen minskar konkurrens om näring och sparade stammar får bättre tillgång till både ljus och utrymme, vilket främjar tillväxten.

Vi kan hjälpa dig med att höja värdet på din skog, genom att utföra exempelvis en ungskogsröjning. Då får rätt stammar och rätt antal stammar vara kvar, stammar som växer dåligt eller "kanske lite för bra" tas bort.

En röjning kan också höja det rekreativa värdet i ett skogsparti. Tänk en ädellövs-backe med ek, lönn, bok eller lind, där sly och mindre stammar gör att de större och finare träden varken syns eller växer speciellt bra. Att friställa och lyfta fram de större träden i ett sådant skogsparti gör att du helt plötsligt ser skogen bland träden.

I ledningsgator växer ofta sly och ung skog. Något som med tiden kan göra att servicearbeten blir svåra att utföra eller att det blir brott på ledningen. Vi är utbildade i att utföra arbeten i ledningsgator i enlighet med ESA, antigen som utförare av arbetet i sig och eller som elsäkerhetsledare. Arbetet vi gör kan exempelvis vara att röja ledningsgatan i sig eller ta bort stammar som fallit på själva ledningen.

 


Ett akut uppröjningsarbete som utfördes åt ESEM, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, i januari 2020. En större gran hade blåst ned över en väg, tagit med sig två el-stolpar, ett stolpskåp och stängt in de boende i området.

 

Stubbfräsning

Stubbar som blir kvar efter en genomförd eller tidigare genomförda fällningar kan skapa irritation. Stubben är kanske ivägen för att kunna klippa gräsmattan, vid installation av en robotgräsklippare eller om en byggnad ska uppföras där trädet en gång stod.

Vi kan fräsa alla storlekar på stubbar. Allt från små stubbar efter borttagning av exempelvis ett mindre fruktträd, till riktigt stora stubbar efter ek, poppel, lind, alm eller andra storväxta trädsorter.

Vi har själva en mindre stubbfräs som gör att vi kan tas oss in genom trånga grindar och passager för att komma åt din stubbe. Den stubbfräsen använder vi till stubbar upp till ca 30 cm i diameter. Är stubbarna större tar vi fram den större stubbfräsen som fräser alla stubbar oavsett storlek. Den maskinen opereras av en samarbetspartner som är proffs på just stubbfräsning.

Olika trädsorter har olika förmågor att sätta rotskott. Gran och tall gör det aldrig men exempelvis asp, poppel, sälg, hägg eller körbär har en otrolig förmåga att göra just det. Efter genomförd fräsning ger vi råd kring hur du förhindrar rotskott och vi kan givetvis stödja med tjänsten också, i samband med fräsningen.

Materialet efter en stubbfräsning brukar vi som regel lämna kvar på plats. Det är utmärkt som jordförbättring och att lägga som marktäckande lager för att exempelvis förhindra ogräs runt buskar eller i häckar. Materialet bryts ned på ett par år och tillför ny näring.

 


Den lite större stubbfräsen i aktion på Aspö, utanför Strängnäs.

 

Höghöjdsräddning

Det händer inte så ofta, men det händer. Ibland hjälper vi till genom att rycka ut på lite annorlunda specialuppdrag.

Drönare har en förmåga att fastna i trädtoppar. Dessa flygade maskiner är ganska dyra i inköp och går i de flesta fall att laga ganska enkelt. Har de fastnat brukar oftast ett eller ett par rotorblad bara behöva bytas ut. Behöver du hjälp med att plocka ned en drönare som sitter fast i en trädtopp så tveka inte att ringa.

Sedan ett par år åker inte längre Räddningstjänsten ut för att stödja med att plocka ned katter som sitter i ett träd och som inte kan eller inte vill komma ned. Vi har genomfört ett antal räddningar och kommer givetvis ut och hjälper till om det skulle behövas.

 


Räddning av en drönare åt ett professionellt filmföretag, Mellösa i april 2020.